aktualne

Upozornění

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že na pátek 25. 09. 2020 ředitel školy ředitelské volno nevyhlašuje.​

T-Mobile olympijský běh – 16.9.2020

16. 9. 2020 na naší škole proběhl T-Mobile olympijský běh, do kterého se zapojili žáci 2. ročníků.

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka.

To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Ve škole se děti seznámily s olympijskými symboly, zásadami chování fair play a běžeckou legendou E. Zátopkem.

V 10.00h byl odstartován běh. Děti se snažily překonat samy sebe, navzájem se povzbuzovaly.

Celý den proběhl v příjemné a sportovní atmosféře.

Václav na kolečkách 2020

Vector_Illustration_Green_Running_Club_Poster-6

„VÁCLAV NA KOLEČKÁCH“

(28. září sv. Václav – den české státnosti)

Místo:  asfaltový okruh před zimním stadiónem v Tachově

Termín: úterý 29. 09. 2020 od 16:00 hod

Startovné: dobrovolné

Kategorie:                                                délka trati:                             čas startu:

A      koloběžky společná 2014 a 2015         200m         (1 okruh)            16:05

         koloběžky společná 2016 a mladší        200m           (1 okruh)         16:10

         odrážedla společná 2014 a 2015           200m           (1 okruh)            16:15

         odrážedla společná 2016 a mladší        200m           (1 okruh)            16:20

B      in-line dívky 2012 – 2013                 200m         (1 okruh)            16:30

         in-line chlapci 2012 – 2013                200m         (1 okruh)            16:35

         koloběžky dívky 2012 – 2013           200m         (1 okruh)            16:40

         koloběžky chlapci 2012 – 2013          200m         (1 okruh)            16:45

C      in-line dívky 2010 – 2011                 400m         (2 okruhy)          16:55

         in-line chlapci 2010 – 2011                400m         (2 okruhy)          17:00

         koloběžky dívky 2010 – 2011           400m         (2 okruhy)          17:05

         koloběžky chlapci 2010 – 2011          400m         (2 okruhy)        17:10                    

D      dívky         2008 – 2009                600m         (3 okruhy)          17:20

      chlapci       2008 – 2009                600m         (3 okruhy)          17:25

E       dívky         2006 – 2007                600m         (3 okruhy)          17:35

         chlapci       2006 – 2007                600m         (3 okruhy)          17:40

F       dívky         2004 – 2005                800m         (4 okruhy)          17:50

         chlapci       2004 – 2005                800m         (4 okruhy)          17:55

G      dívky         2002 – 2003               1 000m      (5 okruhů)          18:05

         chlapci       2002 – 2003                1 000m      (5 okruhů)          18:10

Dospělí 2001 a starší                            
ženy                                                 1 200m      (6 okruhů)          18:15

muži                                                1 400m      (7 okruhů)          18:25

KOLOBĚŽKY JEN V KATEGORII A, B, C!!!

ODRÁŽEDLA JEN V KATEGORII A!!

Přihlášky se uzavírají vždy 15 minut před startem kategorie!

V případě nízkého počtu startujících (méně než tři) dojde ke slučování kategorií, ale hodnocení kategorií bude zvlášť.

Nejvyšší počet závodníků na startu 10. Při větším počtu bude kategorie rozdělena do více rozjezdů.

Důležité:

Kategorie B – G v závodě in-line mají povinné chrániče zápěstí, kolen, loktů a helmu. Bez těchto ochranných pomůcek nebude závodníkům povolen start!

Kategorie dospělí – povinná přilba!

Během závodů nebude povolen volný pohyb po okruhu.

Závody se konají za každého počasí.

Informace:

ZŠ Tachov, Zárečná 1540

tel: 374 723 118

e-mail: info@zszarecna.cz

Mgr. Helena Muchová, hlavní rozhodčí
Mgr. Zdeněk Hnát, ředitel závodu

                                                                                                      

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Z MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
 2.  v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů (ŠKOLNÍ JÍDELNA)
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. (TĚLOCVIČNY)

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

 • V úterý 01. 09. 2020 bude škola otevřena od 07:40 hod., od 08:00 do 08:45 hod., proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 01. 09. 2020 od 06:15 do 15:00 hod; od 02. 09. 2020 od 06:15 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • ve středu 02. 09. 2020 budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od čtvrtka 03. 09. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • ve středu 02. 09. 2020 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině
  • od čtvrtka 03. 09. 2020 do pátku 04. 09. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Informace pro rodiče prvňáčků

 • Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 01. září 2020.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učitelkami a za doprovodu – zákonní zástupci, prarodiče,…- do tříd.

Upozornění: doprovod může vstoupit do prostor školy jen s ochranou úst a nosu (rouška, respirátor,…)!

 • Třídní schůzky se konají 01. 09. 2020 ve 13:00 hod. v jednotlivých třídách (1.A, 1. B, 1. C)
 • 01. 09. 2020 bude výuka do 08:45 hod.
 • 02. 09. a 04. 09. 2020 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • Od 07. 09. 2020 výuka v prvních třídách podle rozvrhu.

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.

Oznámení o volném pracovním místě

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, oznamuje, že od 1.9. 2020 přijme kvalifikovaného učitele 2. stupně s aprobací tělesná výchova, hudební výchova..

Možnost služebního bytu.

Nabídky s životopisem zasílejte: info@zszarecna.cz.
Bližší info: 374 723 118, 374 723 128.

Upozornění školní jídelny – navýšení ceny obědů

Od 1. 9. 2020 se navyšuje cena obědů plošně o 5,- Kč nezávisle na kategorii obědů.

Prosíme všechny bezhotovostní plátce, aby si případně odpovídajícím způsobem navýšili své trvalé příkazy v bance.

Pokud strávník onemocní o víkendu je možné odhlásit oběd do 8.oo hod následující pondělí.

Děkujeme, vedoucí školní jídelny

Terénní běžecký závod pro děti od 4 do 13

V neděli 30. 08. 2020 spolupořádáme terénní běžecký závod pro děti od 4 do 13 let.

Přijďte zakončit letní prázdniny do sportovišť města. Registrace on-line i na místě.
Více: www.raceforjuniors.cz

Poděkování

Vážení rodiče,

za vedení školy vám děkuji za spolupráci v „koronavirovém období“.

Většina z vás s námi, pedagogy, aktivně spolupracovala.

Víme, že toto období nebylo jednoduché a stálo vás mnoho sil. Právě proto si spolupráce velmi vážíme.

Přejeme klidné a zdravé letní dny.

Za vedení školy Z. Hnát

Šťastné prázdniny

Všem žákům, kantorům, zaměstnancům a přátelům školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, hodně zážitků a šťastný návrat z dovolené!

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 06. 2020 od 08:00 do 08:45 hod.

Žáci budou mít volný vstup do školy po předložení Čestného prohlášení.

Do školy nebude umožněn vstup žákům s příznaky virového onemocnění nebo těm, kteří nepředloží Čestné prohlášení. Vstup bude umožněn jen žákům, rodičům dětí není vstup do školy povolen.

Čestné prohlášení nemusí předkládat žáci, kteří již prohlášení odevzdali před dobrovolným nástupem žáků 1. stupně od 25. 05. 2020 a žáci 2. stupně, kteří se zúčastnili třídnických nebo konzultačních hodin.

Žáci nebudou využívat šatní skříňky, vstupují do tříd bez přezouvání.

Po příchodu budou dodržovat aktuálně platná obecná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení (mytí a dezinfekce rukou).

Zaměstnanci školy a žáci musí používat roušku ve společných prostorách budovy.

O použití roušky ve třídě při předávání vysvědčení rozhodne vyučující.

V Tachově 17. 06. 2020, Zdeněk Hnát

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 5
 • 3
 • 716
 • 185
 • 5 512
 • 20 325
 • 20 325
 • 20 325
 • 0
 • 27
 • 27
 • 23. 9. 2020
Archiv příspěvků