Monthly Archives: Červen 2020

Poděkování

Vážení rodiče,

za vedení školy vám děkuji za spolupráci v „koronavirovém období“.

Většina z vás s námi, pedagogy, aktivně spolupracovala.

Víme, že toto období nebylo jednoduché a stálo vás mnoho sil. Právě proto si spolupráce velmi vážíme.

Přejeme klidné a zdravé letní dny.

Za vedení školy Z. Hnát

Šťastné prázdniny

Všem žákům, kantorům, zaměstnancům a přátelům školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, hodně zážitků a šťastný návrat z dovolené!

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 06. 2020 od 08:00 do 08:45 hod.

Žáci budou mít volný vstup do školy po předložení Čestného prohlášení.

Do školy nebude umožněn vstup žákům s příznaky virového onemocnění nebo těm, kteří nepředloží Čestné prohlášení. Vstup bude umožněn jen žákům, rodičům dětí není vstup do školy povolen.

Čestné prohlášení nemusí předkládat žáci, kteří již prohlášení odevzdali před dobrovolným nástupem žáků 1. stupně od 25. 05. 2020 a žáci 2. stupně, kteří se zúčastnili třídnických nebo konzultačních hodin.

Žáci nebudou využívat šatní skříňky, vstupují do tříd bez přezouvání.

Po příchodu budou dodržovat aktuálně platná obecná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení (mytí a dezinfekce rukou).

Zaměstnanci školy a žáci musí používat roušku ve společných prostorách budovy.

O použití roušky ve třídě při předávání vysvědčení rozhodne vyučující.

V Tachově 17. 06. 2020, Zdeněk Hnát