Monthly Archives: Březen 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – aktuálně

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne i v letošním školním roce online.

Na www.zapisyonline.cz se můžete seznámit s aplikací, kterou letos k zápisu využijeme.

Od 1. dubna 2021 od 08:00 hodin vám na našich stránkách bude zpřístupněn link, přes který své dítě velmi jednoduše zaregistrujete. Tento link bude přístupný do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Po odeslání elektronické registrace vám na email, který uvedete, přijde registrační číslo a přihláška do 1. ročníku – Žádost o přijetí do 1. ročníku. Tato žádost bude již částečně vyplněna údaji, které uvedete v předchozí elektronické registraci. Zároveň s přihláškou vám přijde i Žádost o odklad školní docházky, kterou vyplníte pouze v případě, že o odklad školní docházky chcete požádat.

Žádosti je třeba doručit do školy nejpozději do 30. dubna 2021.

Možnosti doručení žádostí:

 • elektronicky na email eva.kasakova@zszarecna.cz
 • osobně do kanceláře školy
 • vhozením přihlášky do schránky školy (v zalepené obálce označené ZÁPIS 2021)
 • poštou

K žádosti zatím nepožadujeme kopie občanských průkazů a rodných listů dítěte.

Pokud chcete požádat o odklad školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i Žádost o odklad.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud je pro vás elektronická registrace a online zápis problém:

Pro tento případ jsme vám k dispozici v průběhu celého měsíce dubna v době od 08:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek 9. dubna od 13:00 hodin do 18:00.

Na osobní schůzku je však nutné se předem telefonicky nebo emailem domluvit.

Pokud máte dotazy k zápisu nebo se chcete domluvit na osobní schůzce, kontaktujte zástupkyni ředitele pro 1. stupeň.

Mgr. Eva Kašáková 

Tel: 374 723 128, 603 861 916

Email: eva.kasakova@zszarecna.cz

Výzva ZAJDETO

Milí žáci, vážení kolegové,

v současné nelehké době se stávají populárními různé „výzvy“. Chceme tyto akce podpořit i my.

Inspirovala nás k tomu akce Gymnázia a obchodní akademie Stříbro (GOAS), kde připravili měsíční výzvu s názvem „GOAS běží do Hollywoodu“.

Děkujeme kolegyním tělocvikářkám GOAS Šárce Strankmüllerové a Lence Kockovéza výborný nápad.

Za chvíli začne jaro a je tedy šance trávit více času venku a zvyšovat svoji fyzickou kondici. Sportovní činnosti ve škole nejsou povoleny, rekreační sportovci a děti nesmí trénovat.

Pojďme na jaře ven!

Od pondělí 22. 03. můžeme vyrazit do přírody a sportovat na území celého okresu!

Naším cílem je, abychom všichni (učitelé i žáci) ušli nebo zaběhli 9182,7 Km za měsíc. Chceme se totiž dostat do Tokia – města, kde se letos budou (možná) konat olympijské hry a 9182,7 Km je vzdušná vzdálenost Tachov – Tokio.

Startujeme v pondělí 22. 03.2021.

ZÁRKA JDE DO TOKIA (ZAJDETO)

Jak na to?

 • Rozdělili jsme školu na jednotlivé skupiny podle tříd a zároveň vytvořili skupinu pedagogové.
 • Pro jednotlivé třídy(skupiny) je připravena tabulka, kam se každému kilometry zapisovat.
 • Své výkony budou žáci zasílat prostřednictvím MS Teams svým třídním učitelům nebo učitelům tělesné výchovy, kteří je budou do tabulky zaznamenávat.
 • Na stránkách školy bude k vidění centrální tabulka, kam vždy jednou týdně zapíšeme, kolik která skupina má našlapáno (naběháno) kilometrů. V tabulce také bude vidět, kolik máme do cíle nebo jestli jsme za Tokiem!
 • Předpokládáme, že většina z vás má nějaké chytré mobily, hodinky či náramky, které měří vzdálenosti, a rozumí si s různými appkami (např. Step-Tracker, Fitbit, Relive,…). Pokud ne – mrkněte do mapy a ušlou či uběhnutou vzdálenost si naměřte v mapě.
 • Napište vždy celkovou vzdálenost za daný den např. – pokud si půjdu zaběhat 5 km a pak ještě ujdu 2 km – napíši za daný den 7 km.
 • Do tabulky zapisují pouze čísla s jedním desetinným místem – např. 4,6.

Chceme vás požádat:

 • Nikdo z nás vás nemůže, nechce a ani nebude kontrolovat! – vše je dobrovolné a založené na důvěře. Chováme se „fair play“!!! 
 • Není žádný důvod podvádět (pokud by někdo měl takové choutky, prosím, raději se výzvy nezúčastňujte a nedávejte vniveč úsilí ostatních).
 • Každý kilometr je důležitý pro náš cíl – dostat se do Tokia.
 • DŮLEŽITÉ – JEN BĚH A CHŮZE; NE KOLA, IN-LINE BRUSLE NEBO KOLOBĚŽKY!!!

Pokud bude zájem, plánujeme další výzvu právě pro kola, in-line a koloběžky.

Případné dotazy: Mgr. Zdeněk Hnát

Věříme, že některé z vás tato výzva zaujme a za měsíc vtrhneme do Tokia.

Jdeme na to!

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

 • online – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 1.dubna 2021 od 08:00 hodin do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin
 • v případě, že pro vás online způsob zápisu nebude z technických důvodů možný, můžete zapsat dítě osobně ve škole v době od 1. dubna do 30. dubna v dopoledních hodinách nebo v pátek 9. dubna v době od 13:00 hodin do18:00 hodin – v tomto případě je nutné si předem telefonicky domluvit termín a čas na telefonním čísle: 374 723 128 nebo 603 861 916, Mgr. Eva Kašáková, CPC
 • pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout 72 žáků a otevřít 3 třídy.

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2021/2022 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodě základní školy, na kterou se hlásí
 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.

Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

Kyberšikana

Vážení rodiče, milí žáci,

zapojili jsme se do projektu ucimeonline.cz od hnutí Cesko.Digital.

Rok od počátku pandemie a masivnímu nástupu dětí do online prostředí sledují odborné organizace výrazný nárůst rizik spojených s tím, že děti tráví výrazně víc času na internetu.

 1. 45% dětí komunikuje s cizími lidmi na internetu
 2. 1/5 profilů na sociálních sítích je falešná
 3. Přes 10 dětí ročně spáchá kvůli problémům na internetu sebevraždu

Máte možnost vidět promítání mezinárodně oceněného českého miniseriálu o kyberšikaně, #martyisdead, inspirovaného skutečnými událostmi, a následnou besedou s tvůrci, psychoterapeuty a adiktology.

Program je vhodný pro žáky od 13 let, učitele, rodiče a širokou veřejnost, které není téma dětského bezpečí na internetu lhostejné.

Vysílání a beseda proběhne v rámci konference IDC Security Forum, dne 17.03.20021 od 13.00 na stránce marty.streamov.cz.

Organizace zápisu

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápisy do prvních tříd školního roku 2021/2022 probíhají od 01. do 30. dubna 2021.

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci vám zatím nemůžeme oznámit, jak budou zápisy na naší škole organizovány.

Máme předem stanovený termín zápisů (stejně jako ostatní školy ve městě) na pátek 09. dubna 2021 v době od 13:00 do 18:00 hod.

Budou pro nás důležité pokyny MŠMT, které určí konkrétní (a věříme konečnou) podobu organizace zápisů.

Letošní zápis bude poprvé online.

Prosím, sledujte webové stránky školy, kde najdete v průběhu tohoto měsíce upřesňující informace a od 01. dubna odkaz na online zápis.

Pokud pro vás bude problém online zápis, budeme pro vás ve škole 09.dubna 2021.

Případné dotazy směřujte:

zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ:

Mgr. Eva Kašáková, 603 861 916, eva.kasakova@zszarecna.cz