Organizace zápisu

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápisy do prvních tříd školního roku 2021/2022 probíhají od 01. do 30. dubna 2021.

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci vám zatím nemůžeme oznámit, jak budou zápisy na naší škole organizovány.

Máme předem stanovený termín zápisů (stejně jako ostatní školy ve městě) na pátek 09. dubna 2021 v době od 13:00 do 18:00 hod.

Budou pro nás důležité pokyny MŠMT, které určí konkrétní (a věříme konečnou) podobu organizace zápisů.

Letošní zápis bude poprvé online.

Prosím, sledujte webové stránky školy, kde najdete v průběhu tohoto měsíce upřesňující informace a od 01. dubna odkaz na online zápis.

Pokud pro vás bude problém online zápis, budeme pro vás ve škole 09.dubna 2021.

Případné dotazy směřujte:

zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ:

Mgr. Eva Kašáková, 603 861 916, eva.kasakova@zszarecna.cz