Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů.

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů. Prosím o navýšení záloh na trval. příkazech.

Při zadání trval. příkazu prosím nastavte den odchozí platby 15. nebo 20.den  v měsíci. 

Žáci 1. – 4. třída                      40,-        záloha   850,-

Žáci 5. – 8.třída                       42,-        záloha   900,-

Žáci 9.třída                               44,–        záloha  950,–

Přihlášky a odhlášky je možné provádět každý den do 8:00 h telefonicky a internet. odhlášky na následující den bude možné provádět POUZE do 14:OO h dne předcházejícího!

První den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče.

Školní jídelna                                        Klečková I.

                                                                739622868