Monthly Archives: Březen 2023

Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 35,- Kč
 2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 37,- Kč
 3. kategorie – žáci 9. tříd: 39,-Kč
 4. kategorie – cizí strávníci: 120,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 21. 3. 2023

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta

VÝSTAVA MODELŮ 2023

Vystava_2023_plakat_CEZ

Kroužek železničních modelářů při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici po dvouleté odmlce představí výsledky své práce na pravidelné výstavě.

V provozu bude samozřejmě velké modelové kolejiště v měřítku H0 s vlastnoručně vyrobenými modely budov z Tachova a tachovského okolí.

Letošním tématem výstavy je malá železnice, jako hračka i zábava v každém věku. Od hraček s železniční tématikou pro nejmenší, první vláčkodráhy, které umožňují  stavbu těch nejjednodušších tratí, železnice ze stavebnic LEGO až po skutečné modelové kolejiště v analogovém i digitálním provedení.

Na vystavených modelech bude možno současně porovnat kvalitu železničních modelů od 60-tých let minulého století až po současnou produkci našich i zahraničních firem.  Rovněž bude možné porovnat modely různých měřítek, nejběžnější H0 (1:87), populární TT (1:120) i nejmenší N (1:160).

Výstava se koná v prostorách školní družiny ZŠ v Tachově, Zárečné ulici (2. patro), ve dnech 25. – 26. března 2023, otevřeno bude v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. Srdečně Vás zveme.

KROUŽEK ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ TACHOV (KŽM TACHOV)

Kroužek železničních modelářů Tachov při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici vznikl v roce 1985 jako zájmový kroužek pro žáky, kteří mají zájem o železnici a železniční modelářství. V současné době Kroužek sdružuje 15 členů, současných i bývalých žáků školy.

Členové kroužku budují klubového kolejiště o ploše cca 10 m2, které je umístěno v klubovně kroužku v budově školy. Kolejiště představuje asi 45 m kolejí, 26 výhybek a je rozděleno do 3 samostatně napájených úseků s možností maximálního provozu 10 vlakových souprav. Záměrem je modelovat provoz a krajinu s využitím motivů z tachovského okolí.

Členové kroužku se dále věnují stavbě železničních modelů, především železničních staveb z papíru. S těmito modely se členové zúčastňují i oblastních a republikových soutěží. Zvláště pro mladší, začínající modeláře si kroužek připravil jednoduché papírové modely železničních vozidel. V současné době má k dispozici 14 typů lokomotiv známých z našich tratí.

Kroužek sleduje dění na skutečné železnici a účastní se akcí při historických výročích nebo současných významných událostech provozu železnic.

Od roku 1992 udržuje KŽM Tachov kontakt s německými železničními modeláři. Výsledkem spolupráce je řada společných akcí u nás i v Německu, nejvýznamnější byly společné výstavy s weidenskými modeláři v Okresním muzeu v Tachově, v Západočeském muzeu v Plzni, ve Weidenu a v Riedenu.

Statistika webu od 30.8.2020
 • 2
 • 320
 • 53
 • 420
 • 149
 • 4 490
 • 18 562
 • 161 790
 • 503 802
 • 280 975
 • 180
 • 34
 • 18. 9. 2023