Monthly Archives: Červen 2022

Šk. jídlena – informace pro rodiče s koncem školního roku

OBĚDY DNE 30. 6. 2022 ODHLAŠUJTE A PŘIHLAŠUJTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 29. 6. 2022 do 8:00 h.

RÁNO 30. 6. 2022 ODHLÁŠKY A PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME.

VÝDEJ OBĚDŮ 30. 6. 2022

CIZÍ STRÁVNÍCI OD 10:30 – 11:00

OSTATNÍ STRÁVNÍCI (ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI) OD 11:00 – 12:30

Navýšení cen obědů od 1.9.2022 + další informace

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2022 dochází k navýšení ceny obědů. Prosím o navýšení záloh na trval. příkazech.

Při zadání trval. příkazu prosím nastavte den odchozí platby 15. nebo 20.den  v měsíci. 

Žáci 1. – 4. třída                      35,-        záloha  800,-

Žáci 5. – 8.třída                       37,-        záloha  850.-

Žáci 9.třída                               39,-        záloha  900,-

Přihlášky a odhlášky je možné provádět každý den do 8:00 h telefonicky a internet. odhlášky na následující den bude možné provádět POUZE do 14:00 h dne předcházejícího!

První den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče.

Školní jídelna,

Klečková I. (739622868)

Třídní schůzka budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzka se bude konat ve čtvrtek 16. 06. 2022 od 16:30 hodin.

Informaci o zařazení Vašeho dítěte do třídy Vám pošleme do 14. 06. 2022 na emailovou adresu, kterou jste uvedli na přihlášce.  

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 19
 • 2
 • 421
 • 116
 • 3 285
 • 12 721
 • 154 756
 • 314 284
 • 202 874
 • 127
 • 32
 • 24. 6. 2022