Monthly Archives: Srpen 2023

Organizace prvního týdne školního roku 2023/2024

 • V pondělí 04. 09. 2023 bude škola otevřena od 07:40 hod., od 08:00 do 08:45 hod. proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 04. 09. 2023 od 06:15 do 15:00 hod
  od 05. 09. 2023 od 06:15 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • v úterý 05. 09. budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od středy 06. 09. 2022 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • v úterý 05. 09. 2023 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině; první tři hodiny třídnické práce; 4. a 5. hodina dle rozvrhu
  • od středy 06. do 08. 09. 2023 bude probíhat vyučování podle rozvrhu       bez odpoledního vyučování
  • od pondělí 11. 09. 2023 bude probíhat vyučování dle rozvrhu

Informace pro rodiče prvňáčků

 • Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 04. září 2023.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učiteli a za doprovodu zákonných zástupců, prarodičů, … – do tříd.
 • Třídní schůzky se konají 04. 09. 2023 v 09:00 hod. v jednotlivých třídách (1. A, 1. B, 1. C)
 • 04. 09. 2023 zahájení školního roku do 09:00 hod, následují třídní schůzky
 • 05. 09. a 06. 09. 2023 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • 07. a 08. 09. 2023 výuka v prvních třídách 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10:45 hod
 • Od 11. 09. 2023 bude vyučování podle rozvrhu

Provoz školní družiny

 • 04. 09. 2023 od 06:15 do 15:00 hod.
 • Od 05. 09. 2023 od 06:15 do 16:30 hod.

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.