Vybavení školy

 • 25kmenových učeben
  • 16 – I.stupeň
  • 9 – II.stupeň

Odborné učebny:

 • 2 pracovny pro výuku informatiky s možností využití internetu
 • 3 učebny cizích jazyků
 • chemie
 • fyzika
 • přírodopis
 • 2 učebny hudební výchovy
 • výtvarná výchova
 • kovodílna a dřevodílna
 • 2 tělocvičny
 • školní hřiště
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • školní jídelna
 • 5 oddělení školní družiny
 • žákovská knihovna
 • učitelská knihovna
 • čítárna
 • zeměpis
Statistika webu od 30.8.2020
 • 1
 • 107
 • 46
 • 743
 • 143
 • 3 895
 • 20 398
 • 134 569
 • 134 569
 • 129
 • 74
 • 31
 • 30. 4. 2021