Vybavení školy

 • 25kmenových učeben
  • 16 – I.stupeň
  • 9 – II.stupeň

Odborné učebny:

 • 2 pracovny pro výuku informatiky s možností využití internetu
 • 3 učebny cizích jazyků
 • chemie
 • fyzika
 • přírodopis
 • 2 učebny hudební výchovy
 • výtvarná výchova
 • kovodílna a dřevodílna
 • 2 tělocvičny
 • školní hřiště
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • školní jídelna
 • 5 oddělení školní družiny
 • žákovská knihovna
 • učitelská knihovna
 • čítárna
 • zeměpis
Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 2
 • 2
 • 614
 • 157
 • 3 477
 • 14 092
 • 52 795
 • 52 795
 • 37
 • 37
 • 27
 • 12. 11. 2020
Archiv příspěvků