Monthly Archives: Srpen 2021

Organizace prvního týdne školního roku 2021/2022

 • Ve středu 01. 09. 2021 bude škola otevřena od 07:40 hod., od 08:00 do 08:45 hod., proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 01. 09. 2021 od 06:15 do 15:00 hod; od 02. 09. 2020 od 06:15 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • ve čtvrtek 02. 09. a v pátek 03. 09. 2021 budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od pondělí 06. 09. 2021 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • ve čtvrtek 02. 09. 2021 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině; první tři hodiny třídnické práce; 4. a 5. hodina dle rozvrhu
  • od pátku 03. 09. 2021 bude probíhat vyučování podle rozvrhu

Informace pro rodiče prvňáčků

 • Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 01. září 2021.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učiteli a za doprovodu – zákonní zástupci, prarodiče,…- do tříd.

Upozornění: doprovod může vstoupit do prostor školy jen s ochranou úst a nosu (rouška, respirátor,…)!

 • Třídní schůzky se konají 01. 09. 2021 ve 13:00 hod. v jednotlivých třídách                 (1.A, 1. B, 1. C)
 • 01. 09. 2021 bude výuka do 08:45 hod.
 • 02. 09. a 03. 09. 2021 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • 06. a 07. 09. 2021 výuka v prvních třídách 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10:45 hod
 • Od 08. 09. 2021 bude vyučování podle rozvrhu

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.

První informace k organizaci zahájení nového školního roku 2021/2022

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě:

 • první test se provede 1. září 2021 pro žáky 2. – 9. tříd a 2. září pro žáky 1. tříd
 • druhý test 6. září
 • třetí test 9. září 

Při příchodu do školy​ žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení (školní jídelna, školní družina), v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Aktuálně ke covidovým opatřením

Vážení rodiče, milé děti,
v pondělí 23. 08. 2021 očekávejte informace k provozu školy a k testování od 01. 09. 2021.
Informace zveřejníme v systému Bakaláři a na webových stránkách školy.

Pěkný zbytek prázdnin

Z. Hnát, ředitel školy