První informace k organizaci zahájení nového školního roku 2021/2022

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě:

  • první test se provede 1. září 2021 pro žáky 2. – 9. tříd a 2. září pro žáky 1. tříd
  • druhý test 6. září
  • třetí test 9. září 

Při příchodu do školy​ žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení (školní jídelna, školní družina), v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.