Ceny obědů (30.5.2024)

OD 1.9.2024 dochází k navýšení ceny oběda ve Školní jídelně. Prosím rodiče o navýšení částky na trvalém příkazu pro stravné.

Cena oběda dle kategorie strávníka

  1. kategorie                    žáci 1. tříd – 4. tříd                          40,-
  2. kategorie                    žáci 5. tříd – 8. tříd                          42,-
  3. kategorie                    žáci 9. tříd                                       44,-
  4. kategorie                    cizí strávníci                                    130,-

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 30.5.2024

VŠJ Klečková Iveta