Monthly Archives: Říjen 2020

Milí žáci

Milí žáci, dodržujte o prázdninách stanovená opatření.
Věříme, že všichni společně náročné období zvládneme.

Informace k častým dotazům k ošetřovnému

Vážení rodiče,

k častým dotazům k ošetřovnému sdělujeme následující:

Tisková zpráva MPSV ze dne 13. 10. 2020 (viz. příloha)

Protože výše uvedený návrh ještě není schválený, žádáme vás o trpělivost.

Žádost o ošetřovné budete předkládat až po skončení kalendářního měsíce.

Jakmile budeme mít potvrzený postup o způsobu podávání žádosti, budeme vás ihned informovat.

Z. Hnát

Navrh-na-osetrovne-MPSV-postup

INFORMACE KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM OD 14. 10. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1022, 1023

 • OMEZUJE SE OD 14. 10. 2020 DO 01. 11. 2020 PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL TAK, ŽE SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
 • ZAKAZUJE SE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.
 • OD 14. 10. DO 23. 10. 2020 PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, KTERÁ JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.
 • 26. 10. – 30. 10. 2020 JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY – NEBUDE DISTANČNÍ VÝUKA.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

 • Obědy jsou pro všechny žáky od středy 14. 10. automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny I. Klečková 739 622 868.
 • Výdej obědů pro žáky bude v době distanční výuky od 12:00 do 13:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy

ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020

 • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu;       režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
 • Školní družiny fungují ve stávajícím režimu.
 •  Stále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách             s výjimkou 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
 • 1. TÝDEN 12. – 16. 10. 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C PREZENČNÍ VÝUKA

     8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B DISTANČNÍ VÝUKA

 • 2. TÝDEN  19. – 23. 10. 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B PREZENČNÍ VÝUKA

        6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
 • V 1. týdnu jsou obědy pro 8. a 9. třídy automaticky odhlášeny.
  Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny
  I. Klečková – 739 622 868

Z. Hnát, ředitel školy

Uzavření tělocvičen školy

Na základě krizového opatření jsou tělocvičny školy uzavřeny od 09. do 25. října 2020.