Milí žáci

Milí žáci, dodržujte o prázdninách stanovená opatření.
Věříme, že všichni společně náročné období zvládneme.