Monthly Archives: Srpen 2022

Organizace prvního týdne školního roku 2022/2023

 • Ve čtvrtek 01. 09. 2022 bude škola otevřena od 07:40 hod., od 08:00 do 08:45 hod., proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 01. 09. 2022 od 06:15 do 15:00 hod;

od 02. 09. 2020 od 06:15 do 16:30 hod.

 • I. stupeň
  • v pátek 02. 09. budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od pondělí 05. 09. 2022 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • v pátek 02. 09. 2022 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině; první tři hodiny třídnické práce; 4. a 5. hodina dle rozvrhu
  • od pondělí 05. 09. 2022 bude probíhat vyučování podle rozvrhu

Informace pro rodiče prvňáčků

 • Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 01. září 2022.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učiteli a za doprovodu – zákonní zástupci, prarodiče,…- do tříd.
 • Třídní schůzky se konají 01. 09. 2022 ve 09:00 hod. v jednotlivých třídách (1. A, 1. B, 1. C, 1. D)
 • 01. 09. 2022 zahájení školního roku do 09:00 hod, následují třídní schůzky
 • 02. 09. a 05. 09. 2022 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • 06. a 07. 09. 2022 výuka v prvních třídách 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10:45 hod
 • Od 08. 09. 2022 bude vyučování podle rozvrhu

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.