Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024

Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024 z důvodů provedení vzduchotechniky. (28.6.2024 bude ŠJ uzavřená)

Prosím rodiče, kteří budou mít zájem o náhradní stravování v době od 17.6.2024 pro své dítě, aby včas sdělili Školní jídelně, zda se bude či nebude dítě stravovat. Náhradní stravování bude zajištováno formou podávání pečiva ( bílé, celozrné pečivo, zelenina, pomazánky apod.)dále ovoce, pitný režim.

Pokud se dítě nebude stravovat je povinnost rodičů oběd odhlásit nejpozději do 12.6.2024 (telefonicky, osobně v kanc.ŠJ,emailem –

Jidelna.zszarecna@seznam.cz)

Od 17.6.2024 budou se moc provádět odhlášky a to pouze – nemoc dítěte a předčasné ukončení školní docházky dítěte.

28.6.2024 již jídelna bude uzavřená.