ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020

 • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu;       režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
 • Školní družiny fungují ve stávajícím režimu.
 •  Stále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách             s výjimkou 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
 • 1. TÝDEN 12. – 16. 10. 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C PREZENČNÍ VÝUKA

     8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B DISTANČNÍ VÝUKA

 • 2. TÝDEN  19. – 23. 10. 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B PREZENČNÍ VÝUKA

        6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
 • V 1. týdnu jsou obědy pro 8. a 9. třídy automaticky odhlášeny.
  Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny
  I. Klečková – 739 622 868

Z. Hnát, ředitel školy