INFORMACE KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM OD 14. 10. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1022, 1023

  • OMEZUJE SE OD 14. 10. 2020 DO 01. 11. 2020 PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL TAK, ŽE SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
  • ZAKAZUJE SE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.
  • OD 14. 10. DO 23. 10. 2020 PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, KTERÁ JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.
  • 26. 10. – 30. 10. 2020 JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY – NEBUDE DISTANČNÍ VÝUKA.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

  • Obědy jsou pro všechny žáky od středy 14. 10. automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny I. Klečková 739 622 868.
  • Výdej obědů pro žáky bude v době distanční výuky od 12:00 do 13:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy