ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – aktuálně

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne i v letošním školním roce online.

Na www.zapisyonline.cz se můžete seznámit s aplikací, kterou letos k zápisu využijeme.

Od 1. dubna 2021 od 08:00 hodin vám na našich stránkách bude zpřístupněn link, přes který své dítě velmi jednoduše zaregistrujete. Tento link bude přístupný do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Po odeslání elektronické registrace vám na email, který uvedete, přijde registrační číslo a přihláška do 1. ročníku – Žádost o přijetí do 1. ročníku. Tato žádost bude již částečně vyplněna údaji, které uvedete v předchozí elektronické registraci. Zároveň s přihláškou vám přijde i Žádost o odklad školní docházky, kterou vyplníte pouze v případě, že o odklad školní docházky chcete požádat.

Žádosti je třeba doručit do školy nejpozději do 30. dubna 2021.

Možnosti doručení žádostí:

 • elektronicky na email eva.kasakova@zszarecna.cz
 • osobně do kanceláře školy
 • vhozením přihlášky do schránky školy (v zalepené obálce označené ZÁPIS 2021)
 • poštou

K žádosti zatím nepožadujeme kopie občanských průkazů a rodných listů dítěte.

Pokud chcete požádat o odklad školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i Žádost o odklad.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud je pro vás elektronická registrace a online zápis problém:

Pro tento případ jsme vám k dispozici v průběhu celého měsíce dubna v době od 08:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek 9. dubna od 13:00 hodin do 18:00.

Na osobní schůzku je však nutné se předem telefonicky nebo emailem domluvit.

Pokud máte dotazy k zápisu nebo se chcete domluvit na osobní schůzce, kontaktujte zástupkyni ředitele pro 1. stupeň.

Mgr. Eva Kašáková 

Tel: 374 723 128, 603 861 916

Email: eva.kasakova@zszarecna.cz

Statistika webu od 30.8.2020
 • 1
 • 123
 • 32
 • 565
 • 160
 • 2 917
 • 10 648
 • 149 664
 • 561 144
 • 503
 • 192
 • 35
 • 24. 1. 2024