DŮLEŽITÉ – K ZÁPISU

Prosíme, aby přihláška k zápisu do 1. ročníku byla podepsaná oběma rodiči.