TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

PLÁNUJEME NA ÚTERÝ 11. ČERVNA 2024 OD 16:00 HODIN.