Plán pedagogických rad 2020/2021

Plán pedagogických rad na školní rok 2020/2021

 • 1. rada pondělí 31. srpen 2020 v 10:00 hod.
 • 2. rada středa 18. listopadu 2020 v 14:15 hod.
 • 3. rada středa 20. leden 2021 v 14:15 hod.
 • 4. rada středa 21. dubna 2021 v 14:15 hod.
 • 5. rada středa 23. června 2021 v 14:15 hod.

Plán provozních porad na školní rok 2020/2021

(dle potřeby – bude upřesněno v měsíčních plánech, vždy středa od 14:15 hod.)

 • 07. října 2020
 • 03. března 2021
 • 05. května 2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 • Pátek 09. 04. 2021 od 13:00 do 18:00 hod.

Plán třídních schůzek na školní rok 2020/2021

(vždy čtvrtek – I. stupeň od 17.00 hod, II. stupeň od 18:00 hod.)

 • 1. třídní schůzky čtvrtek 19. listopadu 2020 (školní řád, organizace výuky, konzultace o prospěchu a chování, …)
 • 2. třídní schůzky čtvrtek 22. dubna 2021 (konzultace o prospěchu a chování, …)

Plán schůzek třídních důvěrníků SRPDŠ na školní rok 2020/2021

(vždy čtvrtek v 16:00 hod v čítárně školy)

 • 1. čtvrtek 19. listopadu 2020
 • 2. čtvrtek 22. dubna 2021

Plán schůzek Žákovské rady na školní rok 2020/2021

(vždy středa od 07:30 hod v čítárně školy)

 1. 07. říjen 2020
 2. 02. prosinec 2020
 3. 03. únor 2021
 4. 07. dubna 2021
 5. 02. června 2021