Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

 • V úterý 01. 09. 2020 bude škola otevřena od 07:40 hod., od 08:00 do 08:45 hod., proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 01. 09. 2020 od 06:15 do 15:00 hod; od 02. 09. 2020 od 06:15 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • ve středu 02. 09. 2020 budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od čtvrtka 03. 09. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • ve středu 02. 09. 2020 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině
  • od čtvrtka 03. 09. 2020 do pátku 04. 09. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Informace pro rodiče prvňáčků

 • Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 01. září 2020.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učitelkami a za doprovodu – zákonní zástupci, prarodiče,…- do tříd.

Upozornění: doprovod může vstoupit do prostor školy jen s ochranou úst a nosu (rouška, respirátor,…)!

 • Třídní schůzky se konají 01. 09. 2020 ve 13:00 hod. v jednotlivých třídách (1.A, 1. B, 1. C)
 • 01. 09. 2020 bude výuka do 08:45 hod.
 • 02. 09. a 04. 09. 2020 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • Od 07. 09. 2020 výuka v prvních třídách podle rozvrhu.

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.