Informace k provozu školy od 17. května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

Na základních školách

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
 • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

Ve školních družinách a školních klubech

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol

Školní stravování

 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • je zaveden normální provoz za dodržování všech hygienických opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

Jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti.

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Z. Hnát

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 597
 • 113
 • 531
 • 162
 • 3 606
 • 14 483
 • 156 083
 • 460 415
 • 79
 • 166
 • 34
 • 1. 6. 2023