jídelna

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů.

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů. Prosím o navýšení záloh na trval. příkazech.

Při zadání trval. příkazu prosím nastavte den odchozí platby 15. nebo 20.den  v měsíci. 

Žáci 1. – 4. třída                      40,-        záloha   850,-

Žáci 5. – 8.třída                       42,-        záloha   900,-

Žáci 9.třída                               44,–        záloha  950,–

Přihlášky a odhlášky je možné provádět každý den do 8:00 h telefonicky a internet. odhlášky na následující den bude možné provádět POUZE do 14:OO h dne předcházejícího!

První den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče.

Školní jídelna                                        Klečková I.

                                                                739622868

Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024

Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024 z důvodů provedení vzduchotechniky. (28.6.2024 bude ŠJ uzavřená)

Prosím rodiče, kteří budou mít zájem o náhradní stravování v době od 17.6.2024 pro své dítě, aby včas sdělili Školní jídelně, zda se bude či nebude dítě stravovat. Náhradní stravování bude zajištováno formou podávání pečiva ( bílé, celozrné pečivo, zelenina, pomazánky apod.)dále ovoce, pitný režim.

Pokud se dítě nebude stravovat je povinnost rodičů oběd odhlásit nejpozději do 12.6.2024 (telefonicky, osobně v kanc.ŠJ,emailem –

Jidelna.zszarecna@seznam.cz)

Od 17.6.2024 budou se moc provádět odhlášky a to pouze – nemoc dítěte a předčasné ukončení školní docházky dítěte.

28.6.2024 již jídelna bude uzavřená.

Ceny obědů (30.5.2024)

OD 1.9.2024 dochází k navýšení ceny oběda ve Školní jídelně. Prosím rodiče o navýšení částky na trvalém příkazu pro stravné.

Cena oběda dle kategorie strávníka

  1. kategorie                    žáci 1. tříd – 4. tříd                          40,-
  2. kategorie                    žáci 5. tříd – 8. tříd                          42,-
  3. kategorie                    žáci 9. tříd                                       44,-
  4. kategorie                    cizí strávníci                                    130,-

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 30.5.2024

VŠJ Klečková Iveta