27. 11. 2023 jednodenní výstražná stávka

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se v pondělí 27. 11. 2023 připojí k jednodenní výstražné stávce.

Do výstražné stávky se zapojí 86% zaměstnanců. Na celý den bude přerušen provoz školy a jejich součástí. Bude tedy uzavřena školní družina, školní jídelna a školní tělocvičny pro veřejnost.

Cíl stávky:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
  • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

Více informací ke stávce naleznete na Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství (www.skolskeodbory.cz) nebo na webových stránkách Pedagogické komory (www.pedagogicka-komora.cz).

Děkujeme za pochopení.