Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

  1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 35,- Kč
  2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 37,- Kč
  3. kategorie – žáci 9. tříd: 39,-Kč
  4. kategorie – cizí strávníci: 120,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 21. 3. 2023

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta