Organizace zápisu

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápisy do prvních tříd školního roku 2021/2022 probíhají od 01. do 30. dubna 2021.

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci vám zatím nemůžeme oznámit, jak budou zápisy na naší škole organizovány.

Máme předem stanovený termín zápisů (stejně jako ostatní školy ve městě) na pátek 09. dubna 2021 v době od 13:00 do 18:00 hod.

Budou pro nás důležité pokyny MŠMT, které určí konkrétní (a věříme konečnou) podobu organizace zápisů.

Letošní zápis bude poprvé online.

Prosím, sledujte webové stránky školy, kde najdete v průběhu tohoto měsíce upřesňující informace a od 01. dubna odkaz na online zápis.

Pokud pro vás bude problém online zápis, budeme pro vás ve škole 09.dubna 2021.

Případné dotazy směřujte:

zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ:

Mgr. Eva Kašáková, 603 861 916, eva.kasakova@zszarecna.cz

Informace z nařízení vlády ze dne 26. 02. 2021 – uzavření základních škol

Usnesení vlády ČR č. 200

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole,
 • provoz školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání
 • provoz školních jídelen, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků

V TOMTO OBDOBÍ PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, KTERÁ JEPRO ŽÁKY POVINNÁ.

Z. Hnát, ředitel školy

Provoz školy od 01. 02. 2021

Na základě jednání vlády (středa 27. 01. 2021) zůstává pro nás vyučování, školní stravování a provoz školní družiny beze změn.

Prezenční výuka pro 1. a 2. třídy, distanční výuka pro 3. – 9. třídy.

Školní družina – informace pro rodiče 01/2021

Žáci 1. a 2. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD, zaplatí do 25. 1. 2021 v kanceláři školy úplatu za ŠD ve výši Kč 300,– na období leden – březen 2021.

Netýká se žáků, kteří mají zaplaceno na celý školní rok.

Žáci 3. a 4. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD nebudou v době distanční výuky platit úplatu za ŠD.

Pokud se v únoru obnoví prezenční výuka, zaplatí rodiče těchto žáků v kanceláři školy úplatu za ŠD. Její výše záleží  na tom, kdy žáci nastoupí zpět do školy. Informaci o platbě Vám sdělí v kanceláři školy.

Pokud nastanou další změny, budeme vás informovat na stránkách školy.

Radmila Zosinčuková, kancelář školy

Provoz základní školy od 04.01.2021 do odvolání

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka – pro jaké žáky bude ještě upřesněno. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti       ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny jen pro žáky prezenčně vzdělávané.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zdeněk Hnát, ředitel školy         

Školní stravování od 04.01.2021 do odvolání

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
 • minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy přihlášené, zákonní zástupci žáků na distanční výuce musí přihlásit obědy nejdéle do středy 31. 12. 2020 do 12:00 hod, bližší informace podá vedoucí školní jídelny I. Klečkové 739622868.

Výdej obědů:

11:00 – 11:30 – žáci na distanční výuce, zaměstnanci školy pracující z domova a cizí strávníci odebírají oběd z výdejního okénka, oběd nelze konzumovat ve školní jídelně

11:45 – 12:50 – žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci přítomni na pracovišti – tento oběd lze konzumovat ve školní jídelně

13:00 – 13:15 – žáci na distanční výuce a zaměstnanci školy pracující z domova odebírají oběd z výdejního okénka – oběd nelze konzumovat ve školní jídelně

Z. Hnát

ředitel školy

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

21. 12. 2020 – 01. 01. 2021

Po prázdninách bude vyučování zahájeno v pondělí 04. 01. 2021.

Organizace výuky od 30. 11. 2020

1. stupně:

Je povolena osobní přítomnost všech žáků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

2. stupně:

Je povolena osobní přítomnost 9. ročníků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro žáky  6., 7. a 8. tříd se zavádí střídavá výuka:

49. týden (30. 11. – 04. 12. 2020)

8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (07. – 11. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka

51. týden (14. 12. – 18. 12. 2020)

 8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (21. 12. – 22. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka   

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.  

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 01. 01. 2021; nástup do školy v pondělí 04. 01. 2021.

V době prázdnin neprobíhá distanční výuka.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.  

Na základě těchto podmínek budeme zřizovat oddělení ŠD takto:

Ranní ŠD bude výhradně určena pro 1. až 3. ročníků. Otevřena budou tři oddělení (1., 2. a 3. ročník). Družina je otevřena od 06:15 hod.

Odpolední ŠD bude otevřena do 16:30 hod.

Počet oddělení – 6.

 1. 3. ročník
 2. 2. ročník
 3. 1. ročník
 4. 2. ročník
 5. 1. ročník
 6. 4. ročník

Školní stravování

Je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost oběd odebrat v době od 11:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 13:15 hod. při respektování hygienických nařízení. Oběd ve školní jídelně nekonzumují.

 • Obědy pro 3. až 9. třídy jsou automaticky odhlášeny. Pokud o ně máte zájem, přihlaste je u vedoucí školní jídelny I. Klečkové 739 622 868 do pátku 27. 11. 2020 do 10:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy

Statistika webu od 30.8.2020

 • 0
 • 22
 • 13
 • 157
 • 70
 • 2 753
 • 11 007
 • 98 540
 • 98 540
 • 64 040
 • 55
 • 28
 • 4. 3. 2021