Environmentální výchova 4.A & 4.B

V rámci Šablon III se uskutečnil ve 4.A a 4.B projektový den zaměřený na environmentální výchovu pod vedením Mgr. K. Dvořákové.

Projekt probíhal ve třídě i venku.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili význam ochrany přírody a třídění odpadků.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ A ŽÁKŮ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Vážení rodiče

děkujeme Vám, že jste si pro své děti zvolili naši školu. V tabulce najdete výsledek zápisu Vašeho dítěte. Děti jsou v tabulce uvedeny pod registračním číslem, které máte na přihlášce.

Do konce května budou děti rozděleny do tříd. V průběhu měsíce června obdržíte na email pozvánku na třídní schůzku. 

Rozhodnutí ředitele školy o odkladu si můžete vyzvednout v kanceláři školy od  22. května 2023. 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dostanete na červnové třídní schůzce.

Reg. čísloVýsledek zápisu
KJSD1Zapsán do 1. ročníku
AUZRKZapsán do 1. ročníku
W296TZapsán do 1. ročníku
NNAMNUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
9K7LBUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
2TAHWZapsán do 1. ročníku
FUJ3XZapsán do 1. ročníku
EHUS8Zapsán do 1. ročníku
BAV7OZapsán do 1. ročníku
5U54MZapsán do 1. ročníku
MPIH6Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
YP8J4Zapsán do 1. ročníku
NCP63Zapsán do 1. ročníku
H6PDVZapsán do 1. ročníku
AIQZFZapsán do 1. ročníku
LUQKTZapsán do 1. ročníku
K2S6XZapsán do 1. ročníku
L0JMWZapsán do 1. ročníku
15RAKUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
Q6NBWUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
CHAV4Zapsán do 1. ročníku
TSF4QUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
YBJPWZapsán do 1. ročníku
QG9L7Zapsán do 1. ročníku
7AGRIUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
KNBD2Zapsán do 1. ročníku
9INC3Zapsán do 1. ročníku
IBDAHZapsán do 1. ročníku
NQ52YZapsán do 1. ročníku
ZGJM6Zapsán do 1. ročníku
G4LNDZapsán do 1. ročníku
5HIP6Zapsán do 1. ročníku
8PUXZZapsán do 1. ročníku
09AJTZapsán do 1. ročníku
LKORVZapsán do 1. ročníku
LMO6YZapsán do 1. ročníku
JW1ZBZapsán do 1. ročníku
GC2Z7Zapsán do 1. ročníku
UUR3ZZapsán do 1. ročníku
1IA6SZapsán do 1. ročníku
5JUVCZapsán do 1. ročníku
2ADS9Zapsán do 1. ročníku
B43BVZapsán do 1. ročníku
6KS3EUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
BR5YOZapsán do 1. ročníku
65LVTUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
I653HUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
LVCJYUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
TJN1GZapsán do 1. ročníku
SLZ5IUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
5UMQEZapsán do 1. ročníku
Z44NMZapsán do 1. ročníku
ESZAAZapsán do 1. ročníku
U0BT0Zapsán do 1. ročníku
4YXP5Zapsán do 1. ročníku
34B77Zapsán do 1. ročníku
GT4N6Zapsán do 1. ročníku
LYFIZUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
ORLLGUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
O831GZapsán do 1. ročníku
Y5LW4Zapsán do 1. ročníku
XCCFDZapsán do 1. ročníku
BLH2KZapsán do 1. ročníku
BFQ1HZapsán do 1. ročníku
ENGMBZapsán do 1. ročníku
1HWDDUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
5QNFCUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
CZZ7EZapsán do 1. ročníku
JOFIQZapsán do 1. ročníku
PKPP1Zapsán do 1. ročníku
8D3IGZapsán do 1. ročníku
SO7SRZapsán do 1. ročníku
ONTCMZapsán do 1. ročníku
4GX95Zapsán do 1. ročníku
GBTP1Zapsán do 1. ročníku
93S1IZapsán do 1. ročníku
5GNA0Zapsán do 1. ročníku
WLHVCZapsán do 1. ročníku
027BTZapsán do 1. ročníku
ITTXVZapsán do 1. ročníku
N499KZapsán do 1. ročníku
FUMGRZapsán do 1. ročníku
KFH4EZapsán do 1. ročníku
VG6XWUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

V Tachově 11. 05. 2023
Mgr. Zdeněk Hnát, ředitel školy

Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 35,- Kč
 2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 37,- Kč
 3. kategorie – žáci 9. tříd: 39,-Kč
 4. kategorie – cizí strávníci: 120,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 21. 3. 2023

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta

VÝSTAVA MODELŮ 2023

Vystava_2023_plakat_CEZ

Kroužek železničních modelářů při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici po dvouleté odmlce představí výsledky své práce na pravidelné výstavě.

V provozu bude samozřejmě velké modelové kolejiště v měřítku H0 s vlastnoručně vyrobenými modely budov z Tachova a tachovského okolí.

Letošním tématem výstavy je malá železnice, jako hračka i zábava v každém věku. Od hraček s železniční tématikou pro nejmenší, první vláčkodráhy, které umožňují  stavbu těch nejjednodušších tratí, železnice ze stavebnic LEGO až po skutečné modelové kolejiště v analogovém i digitálním provedení.

Na vystavených modelech bude možno současně porovnat kvalitu železničních modelů od 60-tých let minulého století až po současnou produkci našich i zahraničních firem.  Rovněž bude možné porovnat modely různých měřítek, nejběžnější H0 (1:87), populární TT (1:120) i nejmenší N (1:160).

Výstava se koná v prostorách školní družiny ZŠ v Tachově, Zárečné ulici (2. patro), ve dnech 25. – 26. března 2023, otevřeno bude v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. Srdečně Vás zveme.

KROUŽEK ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ TACHOV (KŽM TACHOV)

Kroužek železničních modelářů Tachov při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici vznikl v roce 1985 jako zájmový kroužek pro žáky, kteří mají zájem o železnici a železniční modelářství. V současné době Kroužek sdružuje 15 členů, současných i bývalých žáků školy.

Členové kroužku budují klubového kolejiště o ploše cca 10 m2, které je umístěno v klubovně kroužku v budově školy. Kolejiště představuje asi 45 m kolejí, 26 výhybek a je rozděleno do 3 samostatně napájených úseků s možností maximálního provozu 10 vlakových souprav. Záměrem je modelovat provoz a krajinu s využitím motivů z tachovského okolí.

Členové kroužku se dále věnují stavbě železničních modelů, především železničních staveb z papíru. S těmito modely se členové zúčastňují i oblastních a republikových soutěží. Zvláště pro mladší, začínající modeláře si kroužek připravil jednoduché papírové modely železničních vozidel. V současné době má k dispozici 14 typů lokomotiv známých z našich tratí.

Kroužek sleduje dění na skutečné železnici a účastní se akcí při historických výročích nebo současných významných událostech provozu železnic.

Od roku 1992 udržuje KŽM Tachov kontakt s německými železničními modeláři. Výsledkem spolupráce je řada společných akcí u nás i v Německu, nejvýznamnější byly společné výstavy s weidenskými modeláři v Okresním muzeu v Tachově, v Západočeském muzeu v Plzni, ve Weidenu a v Riedenu.

Statistika webu od 30.8.2020

 • 0
 • 611
 • 120
 • 531
 • 162
 • 3 620
 • 14 497
 • 156 097
 • 460 429
 • 264 592
 • 166
 • 34
 • 1. 6. 2023