Krásné letní prázdniny

Všem žákům, rodičům, přátelům a zaměstnancům školy přejeme krásné prázdniny, samé příjemné zážitky a bezpečný návrat z dovolené!

Kolektiv ZŠ Zárečná

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů.

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2024 dochází k navýšení ceny obědů. Prosím o navýšení záloh na trval. příkazech.

Při zadání trval. příkazu prosím nastavte den odchozí platby 15. nebo 20.den  v měsíci. 

Žáci 1. – 4. třída                      40,-        záloha   850,-

Žáci 5. – 8.třída                       42,-        záloha   900,-

Žáci 9.třída                               44,–        záloha  950,–

Přihlášky a odhlášky je možné provádět každý den do 8:00 h telefonicky a internet. odhlášky na následující den bude možné provádět POUZE do 14:OO h dne předcházejícího!

První den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče.

Školní jídelna                                        Klečková I.

                                                                739622868

Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024

Oznámení rodičům ohledně stravování v době od 17.6.2024 – 27.6.2024 z důvodů provedení vzduchotechniky. (28.6.2024 bude ŠJ uzavřená)

Prosím rodiče, kteří budou mít zájem o náhradní stravování v době od 17.6.2024 pro své dítě, aby včas sdělili Školní jídelně, zda se bude či nebude dítě stravovat. Náhradní stravování bude zajištováno formou podávání pečiva ( bílé, celozrné pečivo, zelenina, pomazánky apod.)dále ovoce, pitný režim.

Pokud se dítě nebude stravovat je povinnost rodičů oběd odhlásit nejpozději do 12.6.2024 (telefonicky, osobně v kanc.ŠJ,emailem –

Jidelna.zszarecna@seznam.cz)

Od 17.6.2024 budou se moc provádět odhlášky a to pouze – nemoc dítěte a předčasné ukončení školní docházky dítěte.

28.6.2024 již jídelna bude uzavřená.

Ceny obědů (30.5.2024)

OD 1.9.2024 dochází k navýšení ceny oběda ve Školní jídelně. Prosím rodiče o navýšení částky na trvalém příkazu pro stravné.

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie                    žáci 1. tříd – 4. tříd                          40,-
 2. kategorie                    žáci 5. tříd – 8. tříd                          42,-
 3. kategorie                    žáci 9. tříd                                       44,-
 4. kategorie                    cizí strávníci                                    130,-

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 30.5.2024

VŠJ Klečková Iveta

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

PLÁNUJEME NA ÚTERÝ 11. ČERVNA 2024 OD 16:00 HODIN.

Den hokeje

Velký svátek hokeje je tady.

Mistrovství světa v ledním hokeji se přesunulo do srdce Evropy a my chceme ostatním školám ukázat, jak umíme být hrdí na svůj národ, na svůj tým, na svoje spolužáky.

Oslavte s námi Den hokeje a ukažte nám svoji hrdost.

Začínáme přesně za týden – v úterý 14. května ráno.

 • Oblečte si na sebe jakýkoliv hokejový dres (národní i klubový)
 • Přineste si brusle i hokejovou výstroj a výzbroj
 • Přijeďte na kolečkových bruslích
 • Ukažte nám oslavy na vaší škole
 • Pomalujte si obličeje v barvách národních týmů
 • Uspořádejte florbalový turnaj národů
 • Buďte parta!
Den-hokeje-plakat-A3-CZ-Tisk

19. 4. 2024 – Den s armádou

19. 4. 2024 přijeli na naši školu vojáci z 13. dělostřeleckého pluku Armády ČR.

Přivezli nám ukázat i vojenskou techniku a vybavení.

Pro žáky 2. stupně si připravili program v podobě zdravovědy, ukázky bojového umění, přednášky o zahraničních misích a ukázky možností přežití v náročných podmínkách.

Žáci z 1. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže s vojenskou tématikou a vítězové byli oceněni.