zapis2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – aktuálně

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne i v letošním školním roce online.

Na www.zapisyonline.cz se můžete seznámit s aplikací, kterou letos k zápisu využijeme.

Od 1. dubna 2021 od 08:00 hodin vám na našich stránkách bude zpřístupněn link, přes který své dítě velmi jednoduše zaregistrujete. Tento link bude přístupný do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Po odeslání elektronické registrace vám na email, který uvedete, přijde registrační číslo a přihláška do 1. ročníku – Žádost o přijetí do 1. ročníku. Tato žádost bude již částečně vyplněna údaji, které uvedete v předchozí elektronické registraci. Zároveň s přihláškou vám přijde i Žádost o odklad školní docházky, kterou vyplníte pouze v případě, že o odklad školní docházky chcete požádat.

Žádosti je třeba doručit do školy nejpozději do 30. dubna 2021.

Možnosti doručení žádostí:

 • elektronicky na email eva.kasakova@zszarecna.cz
 • osobně do kanceláře školy
 • vhozením přihlášky do schránky školy (v zalepené obálce označené ZÁPIS 2021)
 • poštou

K žádosti zatím nepožadujeme kopie občanských průkazů a rodných listů dítěte.

Pokud chcete požádat o odklad školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i Žádost o odklad.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud je pro vás elektronická registrace a online zápis problém:

Pro tento případ jsme vám k dispozici v průběhu celého měsíce dubna v době od 08:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek 9. dubna od 13:00 hodin do 18:00.

Na osobní schůzku je však nutné se předem telefonicky nebo emailem domluvit.

Pokud máte dotazy k zápisu nebo se chcete domluvit na osobní schůzce, kontaktujte zástupkyni ředitele pro 1. stupeň.

Mgr. Eva Kašáková 

Tel: 374 723 128, 603 861 916

Email: eva.kasakova@zszarecna.cz

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

 • online – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 1.dubna 2021 od 08:00 hodin do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin
 • v případě, že pro vás online způsob zápisu nebude z technických důvodů možný, můžete zapsat dítě osobně ve škole v době od 1. dubna do 30. dubna v dopoledních hodinách nebo v pátek 9. dubna v době od 13:00 hodin do18:00 hodin – v tomto případě je nutné si předem telefonicky domluvit termín a čas na telefonním čísle: 374 723 128 nebo 603 861 916, Mgr. Eva Kašáková, CPC
 • pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout 72 žáků a otevřít 3 třídy.

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2021/2022 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodě základní školy, na kterou se hlásí
 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.

Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 111
 • 29
 • 565
 • 160
 • 2 905
 • 10 636
 • 149 652
 • 561 132
 • 0
 • 192
 • 35
 • 24. 1. 2024