Poděkování žákům

Vážení žáci, pedagogové, rodiče

velice Vám děkuji za krásný vánoční dárek pro uživatele služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Moc si vážím finančních prostředků, které jste společně vybrali a věnovali. Obdivuji výši daru, 21600 Kč je nejvyšší suma, kterou jste nám poskytli za dobu spolupráce, její hodnota je pro mne překvapivá, neboť si velmi dobře uvědomuji současnou obtížnou společenskou a ekonomickou situaci.

Za poskytnuté prostředky zakoupíme specializovaný zdravotní kočárek s doplňky. Hodnota kočárku s vybavením přesáhne 26 000 Kč, přínosem bude zjednodušení přístupu našich nejmenších do přírody a možnost častějšího pobytu mimo pokoj, tím se velice výrazně zvýší kvalita jejich života. Bohužel, postižení našich nejmenších je natolik veliké, že jsou neustále plně závislí na pomoci druhé osoby a jejich samostatný pohyb není možný.

Je od vás všech velmi hezké, jak pomáháte ostatním, celá společnost se může od vás učit. Gratuluji pedagogů i rodičům k úžasným dětem.

Spolupráce se Základní školou Zárečná má již dlouhou tradici, která nebyla přerušena ani pandemií onemocnění Covid, a já společně s uživateli služeb doufám, že v blízké budoucnosti budeme moci realizovat společné aktivity, protože se nám po vás stýská a těšíme se například na společné kreativní dílny v našem Domově.

Do nového roku přeji všem pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

A ještě jednou velké díky, Váš dárek přinesl radost nejen uživatelům, ale potěšil nás zaměstnance, protože je důležité vědět, že vždy je na světě někdo, kdo je ochoten pomoci. Jste skvělí!

Blanka Šmichová, ředitelka