Organizace výuky od 30. 11. 2020

1. stupně:

Je povolena osobní přítomnost všech žáků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

2. stupně:

Je povolena osobní přítomnost 9. ročníků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro žáky  6., 7. a 8. tříd se zavádí střídavá výuka:

49. týden (30. 11. – 04. 12. 2020)

8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (07. – 11. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka

51. týden (14. 12. – 18. 12. 2020)

 8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (21. 12. – 22. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka   

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.  

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 01. 01. 2021; nástup do školy v pondělí 04. 01. 2021.

V době prázdnin neprobíhá distanční výuka.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.  

Na základě těchto podmínek budeme zřizovat oddělení ŠD takto:

Ranní ŠD bude výhradně určena pro 1. až 3. ročníků. Otevřena budou tři oddělení (1., 2. a 3. ročník). Družina je otevřena od 06:15 hod.

Odpolední ŠD bude otevřena do 16:30 hod.

Počet oddělení – 6.

  1. 3. ročník
  2. 2. ročník
  3. 1. ročník
  4. 2. ročník
  5. 1. ročník
  6. 4. ročník

Školní stravování

Je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost oběd odebrat v době od 11:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 13:15 hod. při respektování hygienických nařízení. Oběd ve školní jídelně nekonzumují.

  • Obědy pro 3. až 9. třídy jsou automaticky odhlášeny. Pokud o ně máte zájem, přihlaste je u vedoucí školní jídelny I. Klečkové 739 622 868 do pátku 27. 11. 2020 do 10:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy