Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

(pro II. stupeň, I. stupeň pokračuje v nastaveném režimu)

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

V PONDĚLÍ 03. 05. 2021 NASTOUPÍ NA PREZENČNÍ VÝUKU 2. STUPNĚ: 6. A, B, C; 8. A, B, C

V PONDĚLÍ 10. 05. 2021: 7. A, B, C; 9. A, B

V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech):

  • to se týká pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
  • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
  • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,

PRO ŽÁKY NA PREZENČNÍ VÝUCE JE POVINNÉ TESTOVÁNÍ NEINVAZIVNÍMI PREVENTIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY. ŽÁCI SI MOHOU PŘINÉST VLASTNÍ TESTY, KTERÉ ALE MUSÍ PROVÉST VE ŠKOLE.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace pro žáky II. stupně ke školnímu stravování od 03. 05. 2021:

Obědy si můžete přihlásit do pátku 30. 04. 2021 do 14:00 hod. Pokud máte kartičku, je nutné si zakoupit nový čip do 30. 04. 2021.