Environmentální výchova 4.A & 4.B

V rámci Šablon III se uskutečnil ve 4.A a 4.B projektový den zaměřený na environmentální výchovu pod vedením Mgr. K. Dvořákové.

Projekt probíhal ve třídě i venku.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili význam ochrany přírody a třídění odpadků.