Školní jídelna – informace pro rodiče

 • od 1. 9. 2017 je možné přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet, přihlašovací údaje obdrží každý strávník v kanceláři ŠJ, v případě ztráty přihlašovacích údajů je možné je vyzvednout v kanceláři ŠJ
 • přihlášky a odhlášky přes internet a telefonické přihlášky a odhlášky na následující den bude možné provádět POUZE DO 14:00 HODIN dne předcházejícího! Pokud strávník onemocní o víkendu, je možné odhlásit oběd do 8.00 h následující pondělí.
 • první den v nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče
Statistika webu od 30.8.2020
 • 1
 • 33
 • 19
 • 670
 • 144
 • 3 186
 • 14 180
 • 159 343
 • 301 596
 • 408
 • 121
 • 32
 • 24. 5. 2022